საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

მისამართი: მლინსკას ქ. 22/4 160 00 პრაღა 6 ბუბენეჩი

იხილეთ რუქა

კოდი: 420

ტელეფონი: 233-311-749/751; ფაქსი: 233-311-752/713

ელ.ფოსტა: prague.emb@mfa.gov.ge

სამუშაო საათები: 09.00-18.00