საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

სამართლებრივი ბაზა

ოქმი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის თანამშრომლობის შესახებ (თბილისი 28.02.1996)

ოქმი საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ჩეხეთის და სლოვაკეთის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქონლის მოწოდებისა და მომსახურების გაწევის შესახებ (პრაღა 20.05.1992)

შეთანხმება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ჩეხეთის რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს შორის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ (ხელი მოეწერა 1999 წლის 18 მაისს, ძალაშია 24.09.2001)

შეთანხმება საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ (ხელი მოეწერა 2006 წლის 23 მაისს თბილისში).

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ (04.05.07)

შეთანხმება საქართველოსა და ჩეხეთის რესპუბლიკას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და დაცვის შესახებ (ხელი მოეწერა 2009 წლის იანვარში პრაღაში)

შეთანხმება ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის ეკონომიკისა და მრეწველობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ (ხელი მოეწერა 2013 წლის აპრილში თბილისში)

მნიშვნელოვანი ბმულები

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო: www.mfa.gov.ge

ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო: www.mzv.cz